Fakulteta za varnostne vede je dobro vpeta v mednarodni prostor. S kolegi s partnerskih univerz sodelujemo v skupnih raziskovalnih projektih, pri izmenjavi študentov, profesorjev in nepedagoškega osebja. FVV aktivno sodeluje v programu Erasmus+. V obdobju od 2006/07 do 2016/17 je na študijsko izmenjavo v tujino odšlo 120 študentov FVV, gostili pa smo 131 tujih študentov. V obdobju 2007–2009 smo sodelovali v mednarodnemu programu izmenjave študentov s štirimi avstralskimi univerzami (Monash University, Flinders University, Western Sydney University, Griffith University). Študenti FVV vsako leto odhajajo na strokovne ekskurzije v tujino, kjer se seznanijo s tujimi pristopi poučevanja, raziskovanja in praksami (npr. ekskurzija v Liverpool, Dachau/Munchen, Sarajevo, Bruselj, Budimpešto itd.). Vsako leto fakulteto obiščejo tuji profesorji in strokovnjaki, ki študentom predstavijo najnovejše ugotovitve z njihovega področja dela.

FVV ima podpisane Erasmus+ sporazume z več kot 40 partnerskimi institucijami, dodatno sodelujemo tudi v programu Swiss mobility, fakulteta pa razvija tudi bilateralno sodelovanje z drugimi sorodnimi institucijami po celem svetu. V Severni Ameriki so naši partnerji kolegi z Eastern Kentucky University, Michigan State University, Northeastern University, Arizona State University, City University of New York, John Jay College of Criminal Justice, Rutgers University, University of Nebraska in Mount Royal University (Kanada). V okviru dvostranskega mednarodnega sodelovanja ima FVV podpisane sporazume s fakultetami iz bivše Jugoslavije, med drugimi s »Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnostne studij« (Univerza v Sarajevu), »Fakultet bezbednosti«, »Pravni fakultet« (Univerza v Beogradu), »Sveučilište u Zagrebu« (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb, Hrvatski studiji) in drugimi.

Smo dejavni člani v Evropskem kriminološkem združenju (ESC), Mednarodnem kriminološkem združenju (ISC), Ameriškem kriminološkem združenju (ASC), Akademiji za kazenskopravne znanosti (ACJS), Evropski skupini za preučevanje družbenih norm (GERN), Evropski mreži za preprečevanje kriminalitete (EUCPN), Evropskem forumu za varnost v mestih (EFUS), Beccaria centru za preprečevanje kriminalitete, CEPOL-u, Svetovni znanstveni in inženirski akademiji in združenju (WCEAS) in Mednarodnem združenju za akademske konference in založništvo (ACPI) idr. Sodelavci fakultete so dejavno sodelovali v projektih Združenih narodov (UNDP in UNDC), Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), Centra za demokratični nadzor oboroženih sil (DCAF) in drugih. Leta 2013 smo postali tudi članica mreže akademskih institucij United Nations Academic Impact (UNAI).

Kontakt

Prodelan za mednarodno dejavnost

1N-18

01 3008 310

Mednarodna pisarna

Uradne ure:
torek od 12.00 - 13.00

T: 01 3008 325
E: international.office@fvv.uni-mb.si

Matic Štrukelj
E: matic.strukelj@student.um.si

Iza Kokoravec
E: iza.kokoravec@student.um.si