Inštitut za varstvoslovje (angl. Institute of Criminal Justice and Security) se ukvarja s sodobnim varstvoslovnim raziskovanjem, ki je v zvezi s preučevanjem in razvijanjem teorij, struktur, postopkov, vzrokov in posledic družbenega odzivanja na kriminaliteto in prestopništvo ter s preučevanjem drugih varnostnih pojavov

Varstvoslovno raziskovanje vključuje družbene in individualne vidike, ki jih preučuje kriminologija, vendar je varstvoslovje v bistvu širši koncept zaradi usmerjanja pozornosti na delovanje institucij, kot so policija, tožilstva, sodišča, institucije za izvrševanje kazenskih sankcij, druge institucije družbenega nadzorstva ter na zagotavljanje varnosti v družbi.

Raziskovanje v varstvoslovju se veže na vsebine, ki se ukvarjajo z:

  • razumevanjem družbenih, psiholoških, filozofskih, ekonomskih, zgodovinskih, pravnih in političnih vidikov kriminalitete, odklonskosti in zagotavljanja pravice;
  • raziskovanjem vzrokov in nadzorstvenih dejavnosti ter odzivanjem zoper kriminaliteto in storilce kaznivih dejanj;
  • merjenjem obsega in vrste kriminalitete ter drugih vrst odklonskih pojavov v družbi;
  • preučevanjem izvrševanja kazenske zakonodaje;
  • preučevanjem prakse opravljanja policijske dejavnosti; delovanja tožilstev, sodišč in izvrševanja kazenskih sankcij;
  • preučevanjem drugih družbeno nadzorstvenih mehanizmov v sodobni družbi in zagotavljanjem varnosti.

Bibliografija raziskovalne skupine Inštituta za varstvoslovje.

Predstojnik

Predsednik Upravnega odbora UM, predstojnik Katedre za kriminologijo , predstojnik Inštituta za varstvoslovje

2N-16

01 3008 328