V skladu z določili Statuta Univerze v Mariboru se študent izrednega načina študija lahko ob vpisu v višji letnik istega študijskega programa prepiše oziroma vpiše na redni način študija, vendar pod pogojem, da izpolnjuje predpisane vpisne pogoje za redni študij in da fakulteta razpolaga z materialnimi pogoji za izvedbo študija ter so na voljo prosta vpisna mesta.

Izredni študent lahko preide v 2. oziroma 3. letnik rednega študija prve stopnje (visokošolski in univerzitetni program) samo pod pogojem, da je opravil vse študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS za prvi letnik oziroma 120 ECTS za 1. in 2. letnik ter dosegel povprečno oceno najmanj 8,5.

Izredni študent lahko preide v 2. letnik rednega študija druge stopnje (magistrski program) samo pod pogojem, da je opravil vse študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS za prvi letnik ter dosegel povprečno oceno več kot 9,00.

Študent po izpolnitvi zgoraj omenjenih pogojev, odda prošnjo (predpisanega obrazca ni) s priloženim potrdilom o opravljenih obveznostih dekanu na naslov fakultete s pripisom »sprememba načina študija«, do najkasneje sredine septembra tekočega študijskega leta.

Pogojev za prepis iz rednega v izredni študij ni. Redni študenti, ki se prepišejo na izredni študij, tam tudi diplomirajo.