Študentska anketa je mnenjska anketa, s katero študenti izražajo svoje mnenje o pedagoškem delu na vseh članicah Univerze v Mariboru. O anketiranju, njegovem namenu in vprašalniku, dekan obvesti vse študente in visokošolske učitelje in sodelavce na začetku študijskega leta.

Anketa se izvaja v elektronski obliki. Njeno izpolnjevanje je za študente obvezno in anonimno (Izjava o anonimnosti podatkov anketiranih študentov - RCUM, Video z okrogle mize 'Študentska anketa: ji lahko zaupamo? ). Izpolnjena anketa je pogoj za vpis v naslednji letnik, vpis absolventskega leta in izdajo diplome.

Dekani vsako leto poročajo rektorju o izvajanju študentske ankete. S pomočjo rezultatov študentske ankete organi univerze in članic ter posamezni učitelji in sodelavci lahko izboljšajo študijske programe, način njihove izvedbe ter pedagoško delo.

Študentski svet Univerze v Mariboru in pristojna komisija za študijske zadeve Senata Univerze v Mariboru  spremljata izvajanje ankete, vsebino in obliko vprašalnika in uporabo rezultatov ankete ter predlagata dopolnitve in izboljšave izvajanja ankete.

Razlaga analize je dosegljiva na spletni strani UM