Katedre se oblikujejo na določenem zaokroženem delu študijskega področja zaradi usklajevanja in razvijanja izobraževalnega in s tem povezanega znanstveno raziskovalnega dela na tem področju in zaradi razvijanja znanstvenih disciplin in strok s tega področja. Glavna naloga katedre je skrb za nemoten potek in razvoj pedagoške in znanstvenoraziskovalne dejavnosti na določenem področju strokovnega in znanstvenoraziskovalnega delovanja fakultete. Delo katedre organizira in vodi predstojnik katedre.

Katedre

Katedra za kriminologijo

Predstojnik
prof. dr. Gorazd Meško

Katedra za kriminalistiko

Predstojnica
doc. dr. Danijela Frangež

Katedra za policijsko dejavnost in varnostne vede

Predstojnik
izr. prof. dr. Branko Lobnikar

Katedra za informacijsko varnost

Predstojnik
izr. prof. dr. Igor Bernik

Katedra za pravo

Predstojnik
izr. prof. dr. Benjamin Flander

Katedra za družboslovje, humanistiko in metodologijo

Predstojnik
prof. dr. Matevž Bren