Fakulteta za varnostne vede je kot članica Univerze v Mariboru okvirno v organizacijskem in upravnem delu vezana na univerzo.

Organizacijska razdelitev

Delo na fakulteti je organizacijsko razdeljeno na tri področja:

  • izobraževalno področje,
  • raziskovalna dejavnost,
  • upravni del.

Izobraževalni del izvajajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci sorodnih področij v okviru kateder.

Raziskovalno dejavnost opravljajo raziskovalci v okviru raziskovalne enote. Pri delu enote sodelujejo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci fakultete, pri posameznem raziskovalnem projektu pa tudi zunanji sodelavci in študenti.

Upravni del sestavljajo vodstvo fakultete, tajništvo in knjižnica. Fakulteto vodi in opisana področja usklajuje dekan, za posamezna področja pa so odgovorni tudi prodekani, ter tajnica fakultete.

Fakulteta za varnostne vede

Akademski zbor
Dekan
Poslovodni odbor
Tajništvo
Referat za študentske zadeve
Služba za splošne zadeve
Računalniško informacijski center
Služba za finančne in materialne zadeve
Katedre
Katedra za kriminologijo
Katedra za kriminalistiko
Katedra za policijsko dejavnost in varnostne vede
Katedra za informacijsko varnost
Katedra za pravo
Enote, ki imajo pravico samostojnega nastopanja v pravnem prometu