Objava izpitnih rokov

Izpitni roki za tekoče študijsko leto so javno objavljeni na spletnih straneh Akademskega informacijskega podsistema (AIPS) Univerze v Mariboru.

Postopek prijave in odjave na izpitne roke

Navodila za študente s statusom (vpisane v 1.letnik študijskih programov 1. In 2. stopnje  od študijskega leta 2012/2013 dalje):

 • Študent se prijavi na izpit najmanj 4 dni pred izpitnim rokom.
 • Prijava na izpit je elektronska (AIPS).
 • Vsak 4., 5., in 6 pristop k izpitu je komisijski pristop k izpitu in se plača po ceniku.
 • Račun za plačilo pristopa k izpitu, se izda na dan opravljanja izpita in ga študent prejme po pošti na domač naslov.
 • V primeru pravočasne elektronske odjave (2 dni pred izpitnim rokom), se vam račun za plačilo izpita ne izstavi.

Če študent zaradi opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu in izpita ni pravočasno odjavil, se upošteva, da je izpit odjavil pravočasno, če v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku v referat dostavi ustrezna pisna dokazila (zdravniško opravičilo, nesreča, tragedija..). O ustreznosti dokazil v roku 3 dni odloči strokovna služba.

Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu na dan, ki je bil zanj določen, ali pa če izpita ne odjavi pravočasno, sme izpit opravljati šele v drugem naslednjem izpitnem roku.

 • Študenti lahko posamezni izpit opravljajo največ šestkrat. V primeru, da študent tudi v zadnjem možnem opravljanju (šestič) ne opravi posameznega izpita, se ga izpiše iz študijskega programa, po katerem je doslej študiral.

Navodila za študente brez statusa (vpisane v 1.letnik študijskih programov 1. In 2. stopnje  od študijskega leta 2012/2013 dalje):

 • Študent se prijavi na izpit najmanj 4 dni pred izpitnim rokom.
 • Prijava na izpit je elektronska (AIPS).
 • Vsak pristop k izpitu (1., 2., 3., 4., 5., 6.) se plača.
 • Vsak 1., 2., 3. pristop k izpitu se plača po ceniku.
 • Vsak 4., 5. in 6. pristop k izpitu je komisijski izpit in se plača po ceniku.
 • Račun za plačilo pristopa k izpitu, se izda na dan opravljanja izpita in ga študent prejme po pošti na domač naslov.
 • V primeru pravočasne elektronske odjave (2 dni pred izpitnim rokom), se vam račun za plačilo izpita ne izstavi.

Če študent zaradi opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu in izpita ni pravočasno odjavil, se upošteva, da je izpit odjavil pravočasno, če v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku v referat dostavi ustrezna pisna dokazila (zdravniško opravičilo, nesreča, tragedija..). O ustreznosti dokazil v roku 3 dni odloči strokovna služba.

Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu na dan, ki je bil zanj določen, ali pa če izpita ne odjavi pravočasno, sme izpit opravljati šele v drugem naslednjem izpitnem roku.

 • Študenti lahko posamezni izpit opravljajo največ šestkrat. V primeru, da študent tudi v zadnjem možnem opravljanju (šestič) ne opravi posameznega izpita, se ga izpiše iz študijskega programa, po katerem je doslej študiral.

Navodila za študente s statusom (vpisane v 1.letnik študijskih programov 1. In 2. stopnje pred študijskim letom 2012/2013):

 • Študent se prijavi na izpit najmanj 4 dni pred izpitnim rokom.
 • Prijava na izpit je elektronska (AIPS).
 • Vsak 4., 5., 6., 7. in 8. pristop k izpitu se plača.
 • Vsak 4. in 5. pristop k izpitu se plača po ceniku.
 • Vsak 6., 7., 8. pristop pa je komisijski izpit in se plača po ceniku.
 • Račun za plačilo pristopa k izpitu, se izda na dan opravljanja izpita in ga študent prejme po pošti na domač naslov.
 • V primeru pravočasne elektronske odjave (2 dni pred izpitnim rokom), se vam račun za plačilo izpita ne izstavi.

Če študent zaradi opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu in izpita ni pravočasno odjavil, se upošteva, da je izpit odjavil pravočasno, če v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku v referat dostavi ustrezna pisna dokazila (zdravniško opravičilo, nesreča, tragedija..). O ustreznosti dokazil v roku 3 dni odloči strokovna služba.

Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu na dan, ki je bil zanj določen, ali pa če izpita ne odjavi pravočasno, sme izpit opravljati šele v drugem naslednjem izpitnem roku.

 • Študenti lahko posamezni izpit opravljajo največ osem krat. V primeru, da študent tudi v zadnjem možnem opravljanju (osmič) ne opravi posameznega izpita, se ga izpiše iz študijskega programa, po katerem je doslej študiral.

Navodila za študente brez statusa (vpisane v 1.letnik študijskih programov 1. In 2. stopnje pred študijskim letom 2012/2013):

 • Študent se prijavi na izpit najmanj 4 dni pred izpitnim rokom.
 • Prijava na izpit je elektronska (AIPS).
 • Vsak pristop k izpitu (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8.) se plača.
 • Vsak 1., 2., 3., 4. in 5. pristop k izpitu se plača po ceniku.
 • Vsak 6., 7. in 8. pristop k izpitu je komisijski izpit in se plača po ceniku.
 • Račun za plačilo pristopa k izpitu, se izda na dan opravljanja izpita in ga študent prejme po pošti na domač naslov.
 • V primeru pravočasne elektronske odjave (2 dni pred izpitnim rokom), se vam račun za plačilo izpita ne izstavi.

Če študent zaradi opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu in izpita ni pravočasno odjavil, se upošteva, da je izpit odjavil pravočasno, če v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku v referat dostavi ustrezna pisna dokazila (zdravniško opravičilo, nesreča, tragedija..). O ustreznosti dokazil v roku 3 dni odloči strokovna služba.

Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu na dan, ki je bil zanj določen, ali pa če izpita ne odjavi pravočasno, sme izpit opravljati šele v drugem naslednjem izpitnem roku.

 • Študenti lahko posamezni izpit opravljajo največ osem krat. V primeru, da študent tudi v zadnjem možnem opravljanju (osmič) ne opravi posameznega izpita, se ga izpiše iz študijskega programa, po katerem je doslej študiral.

Opravljanje zadnjega izpita pred diplomo

Po dogovoru z nosilcem oz. izvajalcem učne enote je možno zadnji izpit študijskega programa pred diplomo oz. pred zaključkom študija ENKRAT opravljati izven razpisanih izpitnih rokov. V tem primeru študent v referatu pridobi potrdilo oz. prijavnico za opravljanje zadnjega izpita. Če je študent pri opravljanju zadnjega izpita, dogovorjenega na ta način, neuspešen, se mora za naslednji pristop prijaviti na razpisani izpitni rok. 

Zviševanje ocene

Študent ima pred zaključkom študija pravico do popravljanja izpita iz vseh učnih enot, ki jih je že opravil, če želi zvišati oceno pri posamezni učni enoti. Posamezni izpit se lahko popravlja enkrat, na zahtevo študenta ali nosilca tudi kot komisijski izpit. Če študent pri popravljanju doseže nižjo oceno, velja prvotna, to je višja ocena. Prijavo na izpit pri učni enoti, pri kateri želi študent višati oceno, uredi študent v referatu.