Predavatelji FVV se udeležujejo strokovnih konferenc, obiskujejo pratnerske organizacije.

Junij 2018

Fakulteta za varnostne vede je dne 6. 6. in 7. 6. 2018 v Hotelu Convent v Ankaranu organizirala nacionalno konferenco s področja varnosti – 19. Dneve varstvoslovja. Na otvoritvi konference so udeležence nagovorili dekan Fakultete za varnostne vede UM izr. prof. dr. Andrej Sotlar, župan občine Ankaran Gregor Strmčnik, predsednik uprave Luke Koper d. d. Dimitrij Zadel in osrednja govornica prireditve ministrica za notranje zadeve RS mag. Vesna Györkös Žnidar. Več kot sto govorcev je predstavilo svoje prispevke na petih okroglih mizah in enajstih tematskih sekcijah. Udeleženci so s svojimi prispevki odprli obsežen nabor vprašanj nacionalnovarnostnega sistema, kazenskega pravosodja in drugih področij varstvoslovnega raziskovanja. Program 19. Dnevov varstvoslovja je poleg tradicionalnih vsebinskih sklopov vključeval nekatere teme, ki so se v zadnjem obdobju pokazale kot posebej aktualne. Gost »pogovora ob kavi« je bil gospod Marjan Fank, nekdanji generalni direktor Policije. V okviru programa konference so potekali tudi 2. Slovenski dnevi detektivske dejavnosti. Ob zaključku konference je bila za udeležence organizirana ekskurzija v Luko Koper.

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar se je 15. 6. 2018 udeležil konference na temo zasebnega varovanja in lokalne policijske dejavnosti, ki jo je organzirala National University of Public Service (Budimpešta, Madžarska). Na konferenci je v soavtorstvu z dr. Lászlóm Christiánom predstavil prispevek z naslovom: Private Security Regulation in Hungary and Slovenia – Comparative Study Based on Legislation And Societal Foundations.

September 2017

Prof. dr. Gorazd Meško, prof. dr. Matevž Bren, izr. prof. dr. Branko Lobnikar, doc. dr. Katja Eman in doc. dr. Kaja Prislan so se od 3. 9. 2017 do 17. 9. 2017 v Cardiffu udeležili mednarodne konference Eurocrim 2017 s temo: »Challenging ‘Crime’ and ‘Crime Control’ in Contemporary Europe«), v organizaciji European Society of Criminology. Na konferenci so predstavili ugotovitve raziskovalnih aktivnosti s področja ekološke kriminalitete, zasebne varnosti, legitimnosti in integritete policijskega dela. Prof. dr. Gorazd Meško je na Generalni skupščini, ki je potekala v okviru konference, kot izvoljeni predsednik prevzel predsedniško funkcijo organizacije European Society of Criminology.

Prof. dr. Matevž Bren je od 13. 9. 2017 do 16. 9. 2017 udeležil ESC konference v Cardiffu, kjer je predstavil prispevek Acquaintance and satisfaction with the work of private security guards among the residents of Ljubljana (avtorji prof. dr. Matevž Bren, izr. prof. dr. Andrej Sotlar in Lavra Horvat).

Asist. Rok Hacin se je od 18. 9. 2047 do 22. 9. 2017 udeležil usposabljanja Terms of Reference for Training of the Trainers (ToT) na temo deradikalizacije. Usposabljanje, katerega so se udeležili strokovnjaki iz Italije, Slovenije, Španije, Portugalske, Velike Britanije, Grčije, Cipra in Francije je potekalo v Centeru of Excellence for Stability Police Units v Vicenzi, Italija.

Doc. dr. Simon Vrhovec se je od 21. 9. 2017 do 22. 9. 2017 v Rimskih Toplicah udeležil 7. konference komunalnega gospodarstva, kjer je predstavil prispevek “Organizacijski in informacijskovarnostni izzivi vpeljave novih informacijskih tehnologij”, podal pa je tudi izjavo za predstavitveni video konference. Več o konferenci je na voljo na spletni strani konference.

Prof. dr. Matevž Bren se je od 24. 9. 2017 do 27. 9. 2017 udeležil konference Applied Statistics v Ribnem pri Bledu.

Prof. dr. Gorazd Meško je v okviru Erasmus+ izmenjave profesorjev od 25. 9. 2017 do 29. 9. 2017 predaval predmet Primerjalna kriminologija na Pravni fakulteti Univerze La Laguna, Tenerife, Španija.

Prof. dr. Matevž Bren se je 27. 9. 2017 na rektoratu Univerze v Mariboru udeležil sestanka delovne skupine za pripravo in izvedbo študentske ankete na UM.

Prof. dr. Matevž Bren se je 29. 9. 2017 na rektoratu Univerze v Mariboru udeležil Inavguralnega predavanja ‘Česar ne štejemo, ne šteje’.

30. 9. 2017 se je zaključil študentski projekt “Priporočilni sistem za informacijsko-varnostno izobraževanje mladostnikov”. V okviru projekta je bil postavljen portal za študentske projekte na Fakulteti za varnostne vede, na katerem so dostopne zanimive izobraževalne vsebine (npr. video posnetki) za področje informacijske varnosti. Pedagoški mentorji: izr. prof. dr. Igor Bernik, doc. dr. Blaž Markelj in doc. dr. Simon Vrhovec.

Oktober 2017

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar je med 20. 9. in 20. 10. 2017 obiskal National University of Public Service (Budimpešta, Madžarska), kjer je na Faculty of Law Enforcement deloval raziskovalno in pedagoško. Poleg sodelovanja v Research Group for Private Security and Local Governmental Law Enforcement, je imel tudi uvodno predavanje o pluralni policijski dejavnosti na konferenci z naslovom “The role of private security and municipal law enforcement in the 21st century« (Budimpešta, 3. 10. 2017), opravil je več predavanj za študente ter obiskal številne državne in lokalne policijske organizacije ter zasebnovarnostne službe.

Izr. prof. dr. Benjamin Flander je 10. 10. 2017 sodeloval v prispevku Radia Študent o kaznovalni politiki v Sloveniji. Poleg dr. Flandra sta trende v kaznovalni politiki v Sloveniji in svetu komentirala tudi doc. dr. Mojca Plesničar in prof. dr. Dragan Petrovec z Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti. Prispevku lahko prisluhnete na povezavi https://radiostudent.si/dru%C5%BEba/politi%C4%8Dni-rizom/slovenska-kaznovalna-politika-po-osamosvojitvi.

Prof. dr. Matevž Bren se je dne 13. 10. 2017 na Statističnem uradu Slovaške v Bratislavi udeležil srečanja Statističnih društev držav srednje Evrope (skupina V7), Meeting of the Statistical Societies from the Central European Region-

Prof. dr. Gorazd Meško in prof. dr. Bojan Tičar sta se 16. in 17. 10. 2017 udeležila obiska dveh institucij v Srbiji: Policijske akademije v Zemunu (v okviru študentske ekskurzije) in Pravne fakultete Univerze v Beogradu. Na obeh institucijah sta se sestala z vodstvi in se dogovarjala o prihodnjem sodelovanju na znanstveno-raziskovalnem in pedagoškem področju. Prof. dr. Gorazd Meško je dne 17. 10. 2017 sodeloval tudi kot član komisije na zagovoru doktorske naloge s področja kriminologije na Pravni fakulteti v Beogradu.

Prof. dr. Matevž Bren je dne 17. 10. 2017 svečano sejo ob 40-letnici delovanja Statističnega društva Slovenije.

Prof. dr. Gorazd Meško je 18. 10. 2017 s prispevkom sodeloval na Dnevih slovenskih pravnikov v Portorožu. Predstavil je prispevek z naslovom Raziskovanje terorizma in kriminalitete – kriminološke, viktimološke in kriminalitetnopolitične perspektive.

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar je 24. 10. 2017 v Ljubljani v okviru 2. dneva nacionalne varnosti, sodeloval na okrogli mizi z naslovom »Grožnje nacionalni varnosti in odziv države« (skupaj z izr. prof. dr. Iztokom Prezeljem in doc. dr. Majo Garb iz FDV UL, dr. Erikom Kopačem iz Urada predsednika vlade RS in mag. Uroš Krekom iz Urada predsednika RS).

Prof. dr. Matevž Bren je na seji Študentskega sveta UM dne 26. 10. 2017 pojasnjeval odpravljanje težave pri zbiranju podatkov študentske ankete v študijskem letu 16/17.