Pretekli projekti

 • TRP: Legitimnost in zakonitost policijske dejavnosti, kazenskega pravosodja in izvrševanja kazenskih sankcij (2013 – 2016)
 • TRP: Omrežja sodelovanj v slovenski znanosti (2013 – 2016)
 • CRP: Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni (2010-2012)
 • TRP: Ekološka kriminaliteta – kriminološki, viktimološki, kriminalno-preventivni, psihološki in pravni vidiki (2009-2012)
 • CRP: Varnostna kultura in ravnanje s tajnimi podatki v MORS in SV (2007)
 • CRP: Digitalna forenzika in njena vloga v sodnih postopkih (2006)
 • CRP: Digitalna knjižnica za izobraževanje na daljavo (2006)
 • CRP: Definicija in zaščita kritične infrastrukture v RS (2006)
 • TRP: Vpliv prava EU na slovenski davčno – pravni sistem (2004)
 • TRP: Ekonomska analiza pravne ureditve Slovenije kot članice EU (2004)
 • CRP: Koncept psihološke obrambe in krizno komuniciranje (2004)
 • CRP: Analiza in dopolnitev slovenskega šolskega sistema pri obravnavi nasilja z vidika zlorabe drog (2004)
 • CRP: Pojmovanje razsežnosti in odzivanje na sodobni terorizem (2003)
 • CRP: Računalniška kriminaliteta v Sloveniji (2003)
 • CRP: Pregled stanja in možen razvoj strategij preprečevanja kriminalitete in prizadevanj za varnejše življenje v skupnosti (2002)