Vpis v višji letnik, ponovni vpis in vpis v absolventski staž na vseh stopnjah študija

Vpis v višji letnik, ponovni vpis in vpis v absolventski staž bo potekal po pošti. Preko sistema AIPS se boste lahko elektronsko vpisali, če za napredovanje ali ponavljanje izpolnjujete pogoje.

Elektronski vpis bo mogoč od 1. avgusta 2018 do 21. septembra 2018. Vašo dokumentacijo moramo v referat prejeti najkasneje do ponedeljka 24. septembra 2018 do 10. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Prosimo vas, da dokumentacijo za vpis pošljete takoj, ko opravite elektronski vpis. Le tako vam bomo lahko vpis uredili in vam dokumentacijo vrnili v nekaj dneh.

Opis postopka vpisa za vse, ki izpolnjujejo pogoje:

  • Ko imate izpolnjene vse pogoje za vpis, se lahko elektronsko vpišete preko sistema AIPS.
  • Vpisni list natisnete in ga podpišete povsod, kjer je to potrebno. V primeru, da vpisnega lista ne podpišete, je vaš vpis neveljaven.
  • Podpisan vpisni list, študentsko izkaznico (v kolikor jo imate) in potrdilo o opravljenem sistematskem pregledu (potrdilo je obvezno samo za študente, ki se vpisujejo v 2. letnik na prvi stopnji) s priporočeno pošiljko pošljete na pristojni referat na naslov (Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za vpis v višji letnik, absolventski staž ali ponavljanje letnika«).
  • Izredni študenti: poleg vpisnega lista vas prosimo, da izpolnite ter podpišete še 3 izvode priloženih pogodb in nam 2 izvoda skupaj z vpisnim listom ter študentsko izkaznico pošljete na fakulteto (en izvod pogodbe obdržite za svojo evidenco).
  • Ko bomo v referatu na podlagi prejetega vpisnega lista potrdili vaš vpis za študijsko leto 2018/19 – vpis za študijsko leto 2018/19 bo viden v vašem AIPS-u pod zavihkom »Listovnik -> Moj študij na UM«, boste na domači naslov prejeli 6 izvodov potrdil o vpisu, študentsko izkaznico s hologramsko nalepko, naknadno pa še plačilni nalog za vpisne stroške v znesku 20,00 EUR ter plačilni nalog za plačilo šolnine (samo izredni študenti). Cenik za študijsko leto 2018/19 je objavljen na spletni strani FVV. Vpisne stroške in stroške šolnine poravnate po prejetju plačilnih nalogov.
  • V primeru, da potrebujete več potrdil o vpisu, jih lahko naročite preko AIPS-a (na enem izvodu sta dve potrdili). Prav tako lahko naročite potrdilo o opravljenih obveznostih. Naročena potrdila vam pošljemo po pošti.

Kako se vpišejo študenti, ki nameravajo ponavljati letnik?

  • Študent, ki izpolnjuje pogoje za ponavljanje letnika (pogoji za ponavljanje letnika so navedeni pod zavihkom »Ponovni vpis v letnik«), predhodno pošlje elektronsko pošto na referat.fvv@um.si in se lahko ponovno vpiše v letnik na način e-vpisa.
  • Študent, ki je zbral manj kot 30 ECTS in več kot 15 ECTS in želi ponavljati letnik, mora obvezno vložiti prošnjo za ponavljanje letnika s pripadajočimi dokazili na Komisijo za študijske zadeve FVV do najkasneje 17. 9. 2018 do 10.00 ure v referat, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Postopek vložitve prošnje je naveden na spletni strani pod zavihkom "Obravnava in odločanje o vlogah za napredovanje, podaljšanje statusa ali ponovni vpis". Zadnje zasedanje Komisije za študijske zadeve FVV bo 21. 9. 2018.
  • Izredni študenti: pred vpisom morate preko elektronske pošte zaprositi pristojni referat, da vam posredujemo pogodbe za ponavljanje letnika.

Izbirni predmeti

Prosim upoštevajte, da morate ob vpisu v višji letnik, skladno s predmetnikom, izbrati tudi izbirne predmete ter študenti magistrskega programa tudi module. Izbira se vrši na principu – »prvi se vpisuje/prvi izbira«.

3. letnik VS (VPD in IV) program
Navzgor se omeji število vpisanih študentov v posamezen izbirni predmet na 40 študentov/predmet na rednem študiju.

3. letnik UN program
Navzgor se omeji število vpisanih študentov v posamezen izbirni predmet na 40 študentov/predmet na rednem študiju.

2. letnik MAG program
Navzgor se omeji število vpisanih študentov v posamezen modul. Redni študij: 15 študentov/modul. Izredni študij: 10 študentov/modul (v primeru več kot 30 vpisanih študentov, se število vpisanih študentov v posamezen modul omeji na 15).

Navzgor se omeji število vpisanih študentov v posamezen izbirni predmet na 18 študentov/predmet na rednem študiju.

Nadaljevanje študija po vpisu brez statusa

V kolikor ste študent brez statusa in ste izpolnili vse pogoje za vpis v višji letnik, morate pred vpisom v višji letnik preko elektronske pošte zaprositi pristojni referat, da vam omogočimo elektronski vpis in izrednim študentom posredujemo tudi pogodbe za študij.