Prvi vpis v absolventski staž

Prvi vpis v absolventski staž se izvede na način izpolnitve elektronskega vpisnega lista, pri čemer ni pomembno koliko je manjkajočih obveznosti. Obveznosti se lahko opravijo v času absolventskega staža. Študenti, ki se vpisujejo v absolventski staž poravnajo le vpisne stroške.

Elektronski vpis bo mogoč od 1. avgusta 2018 do 21. septembra 2018. Vašo dokumentacijo moramo v referat prejeti najkasneje do ponedeljka 24. septembra 2018 do 10. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Postopek vpisa je naveden v zavihku »E-vpis«.

Podaljšanje absolventskega staža

Postopek podaljšanja absolventskega staža je naveden v zavihku »Podaljšanje statusa študenta«.

Prosimo vas, da dokumentacijo za vpis pošljete takoj, ko bo elektronski vpis omogočen oz., ko boste imeli odobren ponovni vpis v absolventski staž s strani Komisije za študijske zadeve FVV.  

Sprememba Zakona o visokem šolstvu - pravica do koriščenja absolventskega staža

S študijskim letom 2012/2013 so se uveljavljavile spremembe glede trajanja oziroma prenehanja statusa študenta.

Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 že uveljavljali pravico, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu (66. člen Zakona o visokem šolstvu), NI SPREMEMB. To pomeni, da jim status študenta preneha, če ne dokončajo študija v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra.

Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje, ki so vključno s študijskim letom 2012/2013 ponavljali letnik, spremenili študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, jim status preneha ob zaključku zadnjega semestra. V tem primeru absolventskega staža študent NE MORE KORISTITI.

Če je študent v študijskem letu 2012/2013 zamenjal študijski program na osnovi meril za prehode in se vpisal v višji letnik novega študijskega programa, temu študentu pripada absolventski staž, saj se njegov prepis po merilih za prehode v višji letnik študija ne šteje kot menjava študijskega programa kot v primeru, če bi se ponovno vpisal v prvi letnik rednega študija.

Primer

Kateri izmed kandidatov se lahko ob zaključku zadnjega semestra študija vpiše v absolventsko leto?

  1. V prvem primeru se je študent redno vpisal na Univerzo v Ljubljani v študijskem letu 2010/2011, v študijskem letu 2011/2012 pa se je prepisal in od takrat študira na Univerzi v Mariboru.
  2. V drugem primeru se je študent v študijskem letu 2010/2011 vpisal na Univerzo v Mariboru, nato pa v študijskem letu 2012/2013 ponavljal drugi letnik.

Odgovor

Pri določanju pravice do dodatnega leta je ključno, kar se je s študentom dogajalo od vključno študijskega leta 2012/2013 dalje. Zaradi tega kandidatu, opisanem v prvem primeru, absolventsko leto pripada (pravico do menjave programa je izkoristil pred uveljavitvijo spremembe zakona), medtem ko drugemu kandidatu dodatno leto ne pripada, saj je v letu, ko je sprememba zakona začela veljati, že ponavljal letnik

Status absolventa ne more koristiti tudi študent, ki je opravil zadnji letnik študija in nato eno ali več let prekinil s študijem. Absolvent se namreč ne šteje kot vpis v višji letnik, saj to ni letnik, temveč predstavlja le status. Iz navedenega sledi, da lahko absolvent traja največ do 12 mesecev po zaključku zadnjega semestra.