1973

Za začetek delovanja fakultete štejemo leto 1973, ko so na Višji upravni šoli v Ljubljani ustanovili Oddelek za notranje zadeve.

1981

Z dopolnjevanjem vsebin študijskega programa je rasla tudi ideja o samostojni šoli. Leta 1981 je Republiški sekretariat
za notranje zadeve v okviru ONZ ustanovil Višjo šolo za notranje zadeve. Istega leta je šola postala članica Univerze
v Ljubljani.

1995

Prenove in prilagoditve študijskega programa v letih 1984, 1989, 1991 in 1995 so potekale v skladu s potrebami stroke
in novimi zakoni na področju visokega šolstva. V letu 1995 je začela šola izvajati triletni visokošolski strokovni
program. Šola se je preimenovala v Visoko šolo za notranje zadeve in postala pridružena članica Univerze v Ljubljani.

1996

Visoka šola za notranje zadeve se je preimenovala v Visoko policijsko-varnostno šolo, pridruženo članico Univerze v Ljubljani.

2003

Leta 2003 se je Visoka policijsko-varnostna šola preimenovala v Fakulteto za policijsko-varnostne vede in postala polnopravna
članica Univerze v Mariboru.

2004

Na Fakulteti za policijsko-varnostne vede je bil ustanovljen Inštitut za varstvoslovje, kar je vodilo v intenziviranje
znanstveno-raziskovalnega dela

2006

Konec leta 2006 se je fakulteta preimenovala v Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru.

2007

V študijskem letu 2007/2008 je fakulteta začela izvajati izobraževalne programe v skladu z Bolonjsko deklaracijo in prvič
v zgodovini študentom ponudila celotno paleto izobraževalnih programov na vseh stopnjah študija.

 

Bivši dekani

avtorja portretov: Boris Jesih in Črtomir Frelih