izr. prof. dr. Igor Areh

01 3008 313

igor.areh@fvv.uni-mb.si


 • Verodostojnost pričanja očividcev in žrtev kaznivih dejanj
 • Preiskovalni intervju
 • Komunikacija v preiskovalnem in sodnem kontekstu
 • Ugotavljanje laganja

viš. pred. mag. Branko Ažman

01 3008 315

branko.azman@fvv.uni-mb.si


 • Usvajanje, učenje, poučevanje jezika
 • Korpusna lingvistika
 • Umetna inteligenca
 • Prevajanje

izr. prof. dr. Igor Bernik

01 3008 340

igor.bernik@fvv.uni-mb.si


 • Tehnologije in procesi v kibernetskem prostoru
 • Informacijska in kibernetska varnost
 • Informacijski sistemi in celovita varnost
 • Kibernetsko bojevanje
 • Kibernetika in sistemi za podporo odločanju
 • Simulacija – diskretni sistemi in sistemska dinamika

prof. dr. Matevž Bren

01 3008 305

matevz.bren@fvv.uni-mb.si


 • Strah pred kriminaliteto
 • Učinkovitost v izobraževanju
 • Matematična kemija
 • Mere različnosti/podobnosti
 • Analiza podatkov o mešanicah
 • Teorija sistemov
 • Sistemska dinamika
 • Izobraževanje na daljavo

doc. dr. Aleš Bučar Ručman

01 3008 310

ales.bucar@fvv.uni-mb.si


 • mediji in kriminaliteta
 • migracije
 • nasilje
 • legitimnost in demokracija
 • družbeno nadzorstvo

prof. dr. Bojan Dobovšek

01 3008 347

bojan.dobovsek@fvv.uni-mb.si


 • Organizirana finančna kriminaliteta
 • Problematika drog na Balkanu
 • Korupcija in pravna država
 • Neformalna ekonomija
 • Kriminalistika
 • Forenzika
 • Ekološka kriminaliteta
 • Varnost in turizem
 • Kriminaliteta in umetnine

doc. dr. Miha Dvojmoč

01 3008 343

miha.dvojmoc@fvv.uni-mb.si


 • Zasebno varovanje in detektivska dejavnost
 • Občinska redarstva
 • Korporativno zagotavljanje varnosti
 • Varnostna in zavarovalniška industrija

izr. prof. dr. Katja Eman

01 3008 339

katja.eman@fvv.uni-mb.si


 • Ekološka kriminologija, ekološka kriminaliteta in varstvo okolja
 • Kriminologija, viktimologija in penologija
 • Kartiranje kriminalitete
 • Organizirana kriminaliteta
 • Beloovratniška kriminaliteta
 • Preprečevanje kriminalitete
 • Legitimnost institucij kazenskega pravosodja in varnosti

izr. prof. dr. Benjamin Flander

01 3008 324

benjamin.flander@fvv.uni-mb.si


 • Teorija in filozofija prava (postmodernistična filozofija prava, new critical legal studies, epistemologija pravne znanosti)
 • Ustavno pravo (organizacija državne oblasti, človekove pravice v kazenskem pravosodju)
 • Kritična kriminologija/penologija
 • Državljanski nadzor policije

doc. dr. Danijela Frangež

01 3008 346

danijela.frangez@fvv.uni-mb.si


 • Kriminalistika
 • Preiskovanje kaznivih dejanj
 • Kriminalistična strategija
 • Kriminalističnoobveščevalna dejavnost
 • Organizirana kriminaliteta
 • Nasilje nad otroki

asist. dr. Rok Hacin

01 3008 333

rok.hacin@fvv.uni-mb.si


 • Legitimnost kazenskih sankcij
 • Penologija
 • Strah pred kriminaliteto
 • Kartiranje kriminalitete

Karmen Jereb

01 3008 301

karmen.jereb@fvv.uni-mb.si


 • Forenzična psihologija
 • Preiskovalni intervju
 • Kognitivni intervju

izr. prof. dr. Branko Lobnikar

01 3008 345

branko.lobnikar@fvv.uni-mb.si


 • Integriteta in policijska dejavnost
 • Implementacija policijske dejavnosti v večkulturni skupnosti
 • Organizacijsko vedenje in razvoj kadrov v varnostnih organizacijah

doc. dr. Blaž Markelj

01 3008 326

blaz.markelj@fvv.uni-mb.si


 • Informacijska varnost
 • Informacijski varnost in mobilne naprave
 • Informacijska varnost in računalništvo v oblaku

prof. dr. Gorazd Meško

01 3008 328

gorazd.mesko@fvv.uni-mb.si


 • Primerjalna kriminologija
 • Preprečevanje kriminalitete
 • Viktimologija
 • Penologija
 • Policijska dejavnost
 • Dejavniki prestopništva

doc. dr. Maja Modic

01 3008 337

maja.modic@fvv.uni-mb.si


 • Pluralna policijska dejavnost
 • Odnosi med policisti in prebivalci
 • Legitimnost policijske dejavnosti

doc. dr. Tinkara Pavšič Mrevlje

01 3008 316

tinkara.pavsicmrevlje@fvv.uni-mb.si


 • Travma in strategije spoprijemanja s problemskimi situacijami pri policistih in drugih službah prvega odziva
 • Starejše žrtve kaznivih dejanj
 • Agresivnost in nasilje

Urška Pirnat

01 3008 309

urska.pirnat@fvv.uni-mb.si


 • Zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti
 • Kriminologija, viktimologija
 • Temno polje kriminalitete

doc. dr. Kaja Prislan

01 3008 348

kaja.prislan@fvv.uni-mb.si


 • Vodenje in upravljanje organizacij
 • Informacijska varnost
 • Upravljanje informacijskih tveganj
 • Organizacijsko vedenje in skupinska dinamika
 • Varnostni management

asist. Boštjan Slak

01 3008 332

bostjan.slak@fvv.uni-mb.si


 • Vpliv medijev
 • Organizirana kriminaliteta
 • Beloovratniška kriminaliteta
 • Kriminalističnoobveščevalna dejavnost
 • Nove tehnologije v kriminalistiki
 • Kritično mišljenje in preiskovanje

izr. prof. dr. Andrej Sotlar

01 3008 311

andrej.sotlar@fvv.uni-mb.si


 • Nacionalna varnost, varnostna politika
 • Obveščevalno-varnostna dejavnost
 • Zasebno varstvo
 • Pluralna policijska dejavnost

pred. Bernarda Tominc

01 3008 331

bernarda.tominc@fvv.uni-mb.si


 • nacionalna varnost
 • mednarodna varnost

doc. dr. Simon Vrhovec

01 3008 342

simon.vrhovec@fvv.uni-mb.si


 • Informacijska varnost
 • Metodologije razvoja informacijskih sistemov
 • Agilne metode
 • Globalni razvoj programske opreme
 • Outsourcing
 • Poslovno-informacijska arhitektura
 • Odpor do sprememb
 • Uvajanje uporabnikov
 • Vodenje informacijskih projektov